الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
مجمع ذخائر اسلامی

آلبوم انتپ، سنگ مزارات و قبرستانهایی در غازی انتپ (قاضی عینتاب)، (چاپ رنگی)

2,950,000 ریال 2,850,000 ریال
خرید

آلبوم مکانهای تاریخی و کتیبه ها در غازی انتپ (قاضی عینتاب)، به ضمیمه اسنادی از خاندان سیف الدین (چاپ رنگی)

3,300,000 ریال 3,100,000 ریال
خرید

اسناد دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی آران (عطاری، ندافی، علافی، خراتی)

700,000 ریال 670,000 ریال
خرید

تاریخچه و وجه تسمیۀ مدارس تبریز (نشریه ۲۲ فرهنگ آذربایجان شرقی) ۱۳۲۷ هـ ش

1,600,000 ریال
خرید

تاریخ گیلان (از انتشارات انجمن سالنامه و تألیفات دبیرستان شاپور) سال تحصیلی ۱۳۱۴-۱۳۱۵ هـ ش

770,000 ریال
خرید

سالنامۀ بنیاد فرهنگی البرز (تهران) سال تحصیلی ۱۳۴۴-۱۳۴۵ هـ ش

490,000 ریال
خرید

سالنامۀ دبیرستان رازی آبادان (نخستین نشریه انجمن سالنامه دبیرستان رازی) – سال تحصیلی ۱۳۲۶-۱۳۲۷ هـ ش

650,000 ریال
خرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره رضا شاه پهلوی (ج ۳)

1,730,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۴ (سال ۱۴۱۱ – ۱۴۱۰ هـ ق / ۱۳۶۹ هـ ش)

1,500,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۳ (سال ۱۴۰۸ – ۱۳۹۸ هـ ق / ۱۳۶۷ – ۱۳۵۷ هـ ش)

1,510,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۲ (سال ۱۴۱۰ – ۱۴۰۵ هـ ق / ۱۳۶۸ – ۱۳۶۳ هـ ش)

2,400,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۰ (سال ۱۳۸۶هـ ق/۱۳۴۵هـ ش)

2,550,000 ریال 2,450,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۹ (سال ۱۳۸۷هـ ق/۱۳۴۶هـ ش)

2,520,000 ریال 2,420,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۷ (سال ۱۴۰۵-۱۴۰۳ هـ ق/۱۳۶۳-۱۳۶۲هـ ش)

950,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۶ (سال ۱۴۰۶-۱۳۹۳هـ ق/۱۳۶۵-۱۳۵۲هـ ش)

4,300,000 ریال
خرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره رضا شاه پهلوی (ج ۲)

1,630,000 ریال
خرید

سفینه شاه همدان (۲ جلدی)

5,990,000 ریال
خرید

رنجنامۀ مدیر دبیرستان شاهپور تجریش / ۱۳۲۵ هـ ش

500,000 ریال
خرید

چهار سند از ماسوله (از کلکسیون اشکوری)/فرهنگ لغات در اسناد شرعی

480,000 ریال
خرید

مدرسه سعیدیه (مجموعه مقالات تاریخ مدرسۀ سعیدیۀ ارسنجان)

860,000 ریال
خرید