الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
دانشگاه اصفهان

منظومه های درباری ایران (HZ18899)

1,600,000 ریال
خرید

تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السلطان (از نگاه روزنامه فرهنگ اصفهان)

500,000 ریال
ناموجود

تجربیات آزمایشگاهی در شیمی

400,000 ریال
ناموجود

مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس در گستره تاریخ (۲ جلدی)

1,000,000 ریال
ناموجود

مجموعه مقالات همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) (۳ جلدی)

1,700,000 ریال
ناموجود
مزارات اصفهان

مزارات اصفهان از قرن سوم هجری تا زمان حاضر

450,000 ریال
ناموجود
جهاد در راه خدا

جهاد در راه خدا (بررسی روند خیزش های اسلامی معاصر) (MZ7369)

450,000 ریال
خرید
شاه ولی و دعوی مهدویت

شاه ولی و دعوی مهدویت (MZ7466)

450,000 ریال
خرید
جغرافیای اصفهان

جغرافیای اصفهان

500,000 ریال
ناموجود
فرهنگ اردو- فارسی

فرهنگ اردو- فارسی

500,000 ریال
ناموجود
الکتاب المعتبر فی الحکمة

الکتاب المعتبر فی الحکمة (سه جلد در یک مجلد)

500,000 ریال
ناموجود
مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه

مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه (دو جلدی)

900,000 ریال
ناموجود
مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه

مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه (دو جلدی)

900,000 ریال
ناموجود
شیمی عمومی ابینگ, دارل ابینگ 1993, ترجمه: دکتر محمدحسین حبیبی (دانشیار شیمی دانشگاه اصفهان), جلد سوم, (شیمی عمومی 2), انتشارات دانشگاه اصفهان, (MZ4741)

شیمی عمومی ابینگ (جلد سوم؛ شیمی عمومی ۲) (MZ4741)

350,000 ریال
خرید
فرهنگ اردو- فارسی, سیدنصراله سروش، سیدحیدر شهریار نقوی, انتشارات دانشگاه اصفهان, (MZ4685)

فرهنگ اردو- فارسی

500,000 ریال
ناموجود
بررسی پایان نامه های دانش آموختگان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم قرن گذشته از آغاز تأسیس تا پایان سال 1391 (توصیفی- انتقادی), انتشارات دانشگاه اصفهان, سمیه حسنعلیان- سیدمحمدرضا ابن الرسول, (MZ4656)

بررسی پایان نامه های دانش آموختگان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم قرن گذشته از آغاز تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۱ (توصیفی- انتقادی)

300,000 ریال
ناموجود
مجموعه مقالات همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم), انتشارات دانشگاه اصفهان, سه جلدی, (MZ4628)

مجموعه مقالات همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)(سه جلدی) (MZ4628)

1,800,000 ریال
خرید
آموزش رویکردها و انگاره های جدید, تألیف و ترجمه: دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی- رضا علی نوروزی, انتشارات دانشگاه اصفهان, (MZ4612)

آموزش رویکردها و انگاره های جدید

250,000 ریال
ناموجود
جغرافیای خاکها, تألیف دکتر م.ح. رامشت- عبدا... سیف, انتشارات دانشگاه اصفهان, ویرایش سوم, 1379, (MZ4601)

جغرافیای خاکها

200,000 ریال
ناموجود
اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در ارزیابی منابع ارضی, پی- ای- بورو, ترجمۀ دکتر حسنعلی غیور- دکتر سیدابوالفضل مسعودیان, انتشارات دانشگاه اصفهان, (MZ4591)

اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در ارزیابی منابع ارضی (MZ4591)

450,000 ریال
خرید