کتاب ماه ادبیات و فلسفه 91

550,000 ریال

ناموجود

توضیحات

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب

سال هشتم، شماره 7

نقد اساطیری شاهنامه، خمسه و منطق الطیر/ سجاد آیدنلو

در اقیانوس عرفان ابن عربی و فلسفه اسپینوزا/ گفت و گو با دکتر محسن جهانگیری

شعر چیست؟ شهرام عدیلی پور

از اندیشه های ابن عربی / علیرضا ذکاوتی قراگزلو

گفت و گو با خانم یوا یرمیش، استاد دانشگاه بوداپست/ روشن رحمانی

نقش زبان فارسی در روابط ترکیه و ایران / دکتر دریا ارس

بازتاب رمانتیسم در عرصه ادبیات ایران/ حامد رفعت جو

آینده فلسفه …/ جان آر. سرل/ ایرج احمدی

ادبیات شفاهی اقوام بدوی/ محمد جعفری (قنواتی)