معارف 1

500,000 ریال

موجود

کد محصول : HZ13566
نام محصول : معارف 1

توضیحات

دوره اول

معارف، مجله ای دیگر

نظریه مثل و مسئله معرفت در فلسفه اسلامی/ ابراهیم مذکور / اسماعیل سعادت

رساله ای از شیخ یونانی در بیان دو عالم روحانی و جسمانی / نصرالله پورجوادی

طبقه بندی استعاره جرجانی با اشاره خاص به طقه بندی استعاره ارسطو / علی محمد حق شناس

حکمت خالده / هادی شریفی

شرح العباره یا گزارش نامه فارابی / محمد تقی دانش پژوه

جام جهان نمای

از میان کتابهای تازه