ماهنامه تخصصی کتاب ماه کلیات 99-100

500,000 ریال

موجود

توضیحات

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب

سال نهم، شماره سوم و چهارم

سیمرغ دانایی: معرفی و بررسی دانشنامه ویکی پدیا

نقد و بررسی برخی مجلدات تازه انتشار یافته دائرة المعارف ها

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار

ماهیت حقوق ادبی و هنری از دیدگاه فقه امامیه

گشت و گذاری در عرصه دائرة المعارف های کودکان و نوجوانان