ماهنامه اخبار ادیان 7

500,000 ریال

موجود

کد محصول : HZ13194
نام محصول : ماهنامه اخبار ادیان 7

توضیحات

سال دوم

ماهنامه اطلاع رسانی

ظرفیت ادیان برای پذیرش اصل گفت و گو (میزگرد اخبار ادیان با حضور نمایندگانی از کلیسای انگلیکن )

همسخنی با اسلام میانه رو

آفتاب ایمان و سایبان اعتقاد

(مروری بر اندیشه ها و آثار ویلفرد کنتول اسمیت)

برگزاری جشن مذهبی زنان هندو

روایتهای اسلام سیاسی در ترکیه