تخفیف!

صوامع الملکوت فی خواص الآیات (از میراث قطبشاهی هند)

4,550,000 ریال

از سلسله میراث قطبشاهیان هند که پادشاهان شیعی مذهب هند بودند. مؤلف تا سال 1022 هجری قمری زنده بوده است.

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 200 گرم