در محفل ادیبان (سفرنامۀ هند، سال 1385 هـ ش/2007م)

2,100,000 ریال

بیشتر گزارشی است از یک سفر علمی در دانشگاه علیگره هندوستان و گزارش کامل جلسه و اتفاقاتی که آنجا رخ داده است.

کد محصول : -
نام محصول : در محفل ادیبان (سفرنامۀ هند، سال 1385 هـ ش/2007م)

توضیحات تکمیلی

وزن 200 گرم