الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
زبان ترکی

دفتر کتبخانه حمیدیه (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17342)

1,400,000 ریال
خرید

فهرست کتبخانه ابراهیم افندی (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17343)

620,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه صالحه خاتون (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17361)

950,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه حالت افندی (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17360)

1,000,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه بشیر آغا (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17358)

900,000 ریال
خرید

محمود پاشا مدرسه سی کتبخانه سی و رستم پاشا کتبخانه سی دفتری (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17356)

1,100,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه دار المثنوی (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17352)

750,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه اسمیخان سلطان (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17351)

800,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه چور لیلی علی پاشا (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17350)

700,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه جامعشریف ایوب (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17349)

630,000 ریال
خرید

مجموعه سه دفتر فهرست: شهزاده محمد پاشا، چلبی زاده، قاضی زاده محمد (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17348)

570,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه خسرو پاشا (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17337)

1,250,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه حلبی عبد الله افندی (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17347)

610,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه یحیی افندری (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17346)

650,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه مهرشاه سلطان (HZ17345)

750,000 ریال
خرید

دفتر کتابخانه خسرو پاشا (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17344)

750,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه سلیمانیه (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17341)

1,250,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه سلیمیه (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17340)

1,030,000 ریال
خرید

دفتر کتبخانه الحاج سلیم اغا (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17339)

1,400,000 ریال
خرید

دفتر کتابخانه عاشر افندی (فتوکپی از نسخه اصلی) (HZ17338)

1,650,000 ریال
خرید