الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
حقوق

آیین دادرسی و قضا در عصر امویان (HZ18580)

550,000 ریال
خرید

چهار گفتار، حلقه نقد (کلام جدید/ فلسفه / حقوق) ۸ (HZ18493)

300,000 ریال
خرید

شورا در فتوا (HZ18427)

450,000 ریال
خرید

فلسفه حقوق بشر، سلسله بحثهای فلسفه دین (HZ18240)

300,000 ریال
خرید

شیعیان عربستان، حقوق اقلیت از منظر موازین بین المللی حقوق بشر (HZ18205)

350,000 ریال
خرید

فوارق بین الرجل و المراة، تکوینیة و تشریعیة و لیس الذکر کالانثی و للرجال علیهن درجة (HZ18158)

800,000 ریال
خرید

حق الناس، اسلام و حقوق بشر (HZ17997)

550,000 ریال
خرید

قانون حاکم، درس هایی از داوری های نفتی (HZ17820)

750,000 ریال
خرید

علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) (HZ17777)

700,000 ریال
خرید

جرم شناسی (HZ17634)

420,000 ریال
خرید

کتاب صراط المومنین در ترجمه رساله حقوقیه حضرت امام زین العابدین (HZ17618)

520,000 ریال
خرید

قانون مدنی در نظم فتاوای اختلافی فحول علما

1,800,000 ریال
ناموجود

دین، مسجد و قانونگذاری

400,000 ریال
ناموجود

دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)

800,000 ریال
ناموجود

حقوق اقلیت های قومی (HZ17122)

610,000 ریال
خرید

حقوق خانواده در ترجمه لمعه ؛ متون فقه ۲ (نکاح و طلاق و ظهار و ایلاء و لعان) (QK17071)

300,000 ریال
خرید

استفتاآت قضایی (۲ جلدی) (HZ17061)

1,100,000 ریال
خرید

سه مقاله (روش برداشت از قرآن، مسئله مالکیت، شناخت) (HZ16890)

350,000 ریال
خرید

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه … و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه … (HZ16798)

350,000 ریال
خرید

مبانی نظری قانون اساسی

320,000 ریال
ناموجود