الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
حقوق

حقوق اقلیت های قومی (HZ17122)

610,000 ریال
خرید

حقوق خانواده در ترجمه لمعه ؛ متون فقه ۲ (نکاح و طلاق و ظهار و ایلاء و لعان) (QK17071)

300,000 ریال
خرید

استفتاآت قضایی (۲ جلدی) (HZ17061)

1,100,000 ریال
خرید

سه مقاله (روش برداشت از قرآن، مسئله مالکیت، شناخت) (HZ16890)

350,000 ریال
خرید

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه … و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه … (HZ16798)

350,000 ریال
خرید

مبانی نظری قانون اساسی

320,000 ریال
ناموجود

رابطه جرم و گناه (HZ16155)

300,000 ریال
خرید

ترجمه کتاب الرعایة لحقوق الله (حقوق خالق بر دوش مخلوق) (HZ16087)

600,000 ریال
خرید

فقه و حقوق مهاجرت

300,000 ریال
ناموجود

شخصیت و حقوق زن در اسلام (HZ15842)

450,000 ریال
خرید

مقایسه منابع و روش های فقه و حقوق (سلسله گفت و گوهای، حقوق و جامعه/۸) (HZ15753)

600,000 ریال
خرید

نظام حقوق زن در اسلام (HZ15723)

330,000 ریال
خرید

قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن با آخرین اصلاحات و زیر نویس تفسیر مواد (HZ15663)

400,000 ریال
خرید

قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرائی آن (HZ15650)

350,000 ریال
خرید

مبحث دوم: نظامات اداری (مقررات ملی ساختمان) (HZ15641)

320,000 ریال
خرید

رجال و مقامات نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (مجلس و شورای نگهبان ۱۳۵۹-۱۳۹۵) (HZ15392)

580,000 ریال
خرید

موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران (HZ15177)

400,000 ریال
خرید

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (HZ15097)

320,000 ریال
خرید

فصلنامه پیام بهارستان ۵ (HZ15073)

490,000 ریال
خرید

پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران (HZ14858)

570,000 ریال
خرید