الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

درآمدی به بررسی کیش همگانی و آئین راز آمیز مهر (INTRODUCTION A L’ETUDE DU CULTE PUBLIC ET DES MYSTERES DE MITHRA EN ORIENT ET EN OCCIDENT) (HZ17192)

12,000,000 ریال
خرید

تاریخ دین پارسیان و پارتیان و مادیان باستان (مصور) (VETERUM PERSARUM ET PARTHORUM ET MEDORUM RELIGIONIS HISTORIA) (HZ17191)

7,800,000 ریال
خرید

موادی برای بررسی گویش های ایرانی (۳ جلد در یک مجلد)(MATERIALS FOR THE STUDY OF IRANIAN DIALECTS) (HZ17190)

9,900,000 ریال
خرید

پژوهش درباره کیش سرو هرمی در میان مردمان با فرهنگ باستان (RECHERCHES SUR LE CULTE DU CYPRES PYRAMIDAL CHEZ LES PEUPLES CIVILISES DE L’ANTIQUITE) (HZ17189)

8,500,000 ریال
خرید

ایران؛ اقتصاد معاصر و مسئله پول آن (LA PERSIA, ECONOMICA CONTEMPORANEA E LA SUA QUESTION MONETARIA) (HZ17188)

8,900,000 ریال
خرید

مادیگان هزار دادستان (متن پهلوی از روی دو دستنویس) (THE SOCIAL CODE OF THE PARSEES IN SASANIAN TIMES) (HZ17187)

7,500,000 ریال
خرید

سفر در ایران در سالهای ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ (VOYAGE EN PERSE) (HZ17186)

7,500,000 ریال
خرید

زند اوستا؛ متن اوستائی و برگردانده آن به زبانهای لهستانی و فرانسه (۳ جلد در یک مجلد) (ZEND-AVESTA) (HZ17185)

9,990,000 ریال
خرید

پژوهش درباره کیش و آئین راز آمیز مهر (RECHERCHES SUN LE CULTE PUBLIC LE LES MYSTERES DE MITHRA) (HZ17184)

12,500,000 ریال
خرید

اطلس صحنه های مهری (مصور) (MITHRIACA OU LES MITHRIAQUES) (HZ17183)

4,500,000 ریال
خرید

تاریخ ایران از کهنترین دوران تا زمان کنونی (۲ جلدی) (HZ17181)

17,500,000 ریال
خرید

ایران در شرق باستان (مصور) (IRAN IN THE ANCIENT EAST) (HZ17179)

14,000,000 ریال
خرید

قانون ابن سینا؛ برگردانده به لاتین از الپاگوس (THE CANON OF AVICENNA) (HZ17178)

14,500,000 ریال
خرید

شرف (شماره های ۱ تا ۸۷؛ ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۹هجری قمری)؛ شرافت (شماره های ۱ تا ۶۶؛ ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۱ هجری قمری) (مصور) (SHARAF, SHERAFAT)

5,200,000 ریال
ناموجود

واژه نامه فرانسه – عربی – فارسی و ترکی (۳ جلدی) (DICTIONNAIRE FRANCAIS – ARABE -PERSAN ET TURC F-O) (HZ17176)

18,000,000 ریال
خرید

تاریخ ایرانیان بنا بر نویسندگان شرقی؛ یونانی و لاتین (۲ جلدی) (HISTOIRE DES PERSES) (HZ17175)

9,600,000 ریال
خرید

شاهنامه فردوسی (برگردانده به آلمانی از فریدریش روکرت) (۳ جلدی) (FERDOSI’S KONIGSBUCH) (HZ17174)

11,100,000 ریال
خرید

تاریخ انقلابهای ایران در سده هیجدهم (۲ جلدی) (HISTOIRE DES REVOLUTIONS DE PERSE) (HZ17173)

7,500,000 ریال
خرید

ایران؛ شرح کوتاهی از سرزمین، کشور داری، دین، هنر و راه و رسم مردمان آن (۳ جلد در یک مجلد)(مصور رنگی)) (PERSIA) (HZ17172)

7,500,000 ریال
خرید

روزنامه سه سال ماندگاری یک مأمور سیاسی در ایران (JOURNAL OF A DIPLOMATE’S THREE YEARS’ RESIDENCE IN PERSIA) (HZ17171)

3,900,000 ریال
خرید