تخفیف!

جوامع الکلم و منابع الحکم (۲ جلدی)

۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

در دو مجلد به زبان عربی در رفع مشکلات علمی مختلف خصوصاً فقه، اصول، ادب، حدیث و تفسیر.