الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
کلکسیون

قطعه خط ثلث (بسم الله الرحمن الرحیم)، با ترکیبی متفاوت، بدون قاب

1,450,000 ریال
ناموجود

معنی قرآن؛ قطعه خط نستعلیق، بدون قاب (056)

1,250,000 ریال
خرید

قطعه خط ثلث (بسم الله الرحمن الرحیم)، بدون قاب

1,250,000 ریال
ناموجود

قطعه خط ثلث (علی ولی الله)، بدون قاب (054)

1,350,000 ریال
خرید

پرتره آیت الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)

10,500,000 ریال 9,990,000 ریال
ناموجود

پرتره آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی (دام ظله)

9,250,000 ریال
ناموجود

سیاه مشق ثلث: تمام بخش (یغفر الذنوب جمیعا)

1,250,000 ریال 980,000 ریال
ناموجود

سیاه مشق ثلث: تبارک الله ! ، همراه با قاب

1,200,000 ریال 980,000 ریال
ناموجود

سیاه مشق نستعلیق: وصف علی(ع)، بدون قاب

1,090,000 ریال
ناموجود

سیاه مشق نستعلیق: یا فتاح، بدون قاب (047)

910,000 ریال
خرید

سیاه مشق نستعلیق، بدون قاب

1,350,000 ریال 1,150,000 ریال
ناموجود

قطعه خط ناخنی (نصر من الله وفتح قریب) (051)

47,000,000 ریال
خرید

قطعه خط (الدنیا دار مجاز، والآخرة دار قرار)، بدون قاب

550,000 ریال 450,000 ریال
ناموجود

قطعه خط (بسمله، هل اتی)، بدون قاب

480,000 ریال 395,000 ریال
ناموجود

قطعه نستعلیق (ما تلخکام از زهر غم)، بدون قاب

370,000 ریال
ناموجود

قطعه نستعلیق (باب رحمت)، بدون قاب (042)

350,000 ریال
خرید

والستروم ۶؛ چهار فرشته؛ نقاشی اروپائی، از سدۀ هفدهم میلادی، چاپ شده در قرن نوزدهم (سال ۱۸۹۸-۱۸۹۹م)، در استکهلم سوئد

1,120,000 ریال 1,000,000 ریال
ناموجود
GORWALN GRONSOO

والستروم ۵؛ گروان و گرنسو؛ نقاشی اروپائی، از سدۀ هفدهم میلادی، چاپ شده در قرن نوزدهم (سال ۱۸۹۸-۱۸۹۹م)، در استکهلم سوئد

1,350,000 ریال 1,200,000 ریال
ناموجود
بادبان وحشی

والستروم ۴؛ بادبان وحشی؛ نقاشی اروپائی، از سدۀ هفدهم میلادی، چاپ شده در قرن نوزدهم (سال ۱۸۹۸-۱۸۹۹م)، در استکهلم سوئد

680,000 ریال
ناموجود
کاخ و کشتی؛ نقاشی اروپایی

والستروم ۳؛ کاخ و کشتی؛ نقاشی اروپائی، از سدۀ هفدهم میلادی، چاپ شده در قرن نوزدهم (سال ۱۸۹۸-۱۸۹۹م)، در استکهلم سوئد

690,000 ریال
ناموجود