الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
عثمانی

چکیده مقالات دومین همایش ملی مناسبات فکری ایران و عثمانی (HZ16448)

450,000 ریال
خرید

گزارش یک کشتار؛ بررسی مستند حادثه حمله نجیب پاشا به کربلاس معلی

650,000 ریال
ناموجود

از پنجره گالاتا (تاریخ سقوط قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی و تأثیر آن در اروپا و ایران)

520,000 ریال
خرید

عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی قرن نوزدهم (با تأکید بر عصر عبدالحمید دوم) (HZ12862)

480,000 ریال
خرید

فرجام خلفا (حکایت های شنیدنی از مرگ خلفای اموی؛ عباسی؛ فاطمی و عثمانی )

200,000 ریال
ناموجود

OSMANLI TESKILAT ve KIYAFET-i ASKERIYESI (HZ9307)

4,400,000 ریال
خرید
گزیدۀ اسناد

گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی (جلد پنجم)

400,000 ریال 350,000 ریال
ناموجود

اسنادی از تلگرافات باب مشیخت در امپراطوری عثمانی

2,350,000 ریال
خرید

دفاتر قسامی (ارثیه – ماترک) در امپراطوری عثمانی (۳ جلد)

8,677,500 ریال
خرید

دفاتر دایره محاسبه علمیه در امپراطوری عثمانی

1,625,000 ریال
خرید

اسنادی از ثبت عقد ازدواج و طلاق در امپراطوری عثمانی (۵ جلد)

12,415,000 ریال
خرید

اسناد وزرات اموال ایتام در امپراطوری عثمانی

2,425,000 ریال
خرید

اسنادی از ثبت وکالت در امپراطوری عثمانی

1,825,000 ریال
خرید

اسنادی از عرض حالها و شکايات در امپراطوری عثمانی

2,075,000 ریال
خرید

اسنادی از تشکیلات قاضی عسکری در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

6,425,000 ریال
خرید

فرمانهايی از مجموعه اسناد امپراطوری عثمانی

1,325,000 ریال
خرید

اسنادی از باب مشیخت در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

9,300,000 ریال
خرید
جستارهایی درباب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید, حسن حضرتی و دیگران, (HZ4967)

جستارهایی درباب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید (HZ4967)

440,000 ریال 400,000 ریال
خرید
الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة, تألیف عصام الدین احمد طاشکبری زاده, تصحیح و تحقیق سیدمحمد طباطبائی بهبهانی «منصور», (MZ4737)

الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة

550,000 ریال
ناموجود
روابط عثمانی و ایران در اسناد آرشیوی, اداره آرشیو عثمانی، اداره کل آرشیوهای دولتی، نخست وزیری، جمهوری ترکیه, آنکارا 2010, کپی از اصل, (MZ4374)

روابط عثمانی و ایران در اسناد آرشیوی

750,000 ریال 650,000 ریال
ناموجود