الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سفرنامه

مشاهدات سفر از بنگال به ایران (در سالهای ۷-۱۷۸۶) (OBSERV ATIONS MADE ON A TOUR FROM BENGAL TO PERSIA IN THE YEARS 1786-7) (HZ17161)

4,800,000 ریال
خرید

سفرنامه در ایران و شرق دور (وصف زیبائیهای سرزمین، کشورداری، گیاهان پزشکی و جز آن) (مصور) (HZ17150)

11,100,000 ریال
خرید

شرح مأموریت فرستادگان پادشاه انگلستان به دربار ایران در سالهای ۱۱-۱۸۰۷ (AN ACCOUNT OF THE TRANSACTIONS OF HIS MAJESTY’S MISSION TO THE COURT OF PERSIA IN THE YEARS 1807-11) (مصور) (HZ17149)

5,600,000 ریال
خرید

مجموعه آثار (حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیرنظام همدانی)

650,000 ریال
ناموجود

سفر به ولایت عزرائیل (HZ16806)

300,000 ریال
خرید

روزنامه خاطرات بصیر الملک

1,400,000 ریال
ناموجود

تحفة العالم و ذیل التحفه

800,000 ریال
ناموجود

سفرنامه های خطی فارسی (۴ جلدی) (HZ16338)

7,200,000 ریال
خرید

پنجاه سفرنامه حج قاجاری (۸ جلدی) (HZ16402)

7,000,000 ریال
خرید

شیخ آقا بزرگ تهرانی (نامه ها، مقالات و آثاری از شیخ آقا بزرگ، و مباحث و مطالبی درباره وی) (HZ16258)

1,150,000 ریال
خرید

سفرها و خاطره ها (HZ16210)

550,000 ریال
خرید

میرزا صالح شیرازی (مجموعه ی سفرنامه ها) (HZ16143)

630,000 ریال
خرید

ره آورد حکمت (۲ جلدی) (HZ16072)

2,000,000 ریال
خرید

سفرنامه حجاز (HZ16062)

700,000 ریال
خرید

هدایة الحجاج (سفرنامه حج) (HZ16007)

420,000 ریال
خرید

سفرنامه پیترو دلا واله (HZ15996)

490,000 ریال
خرید

سفرنامه اصفهان (HZ15960)

420,000 ریال
خرید

دیار عاصیان خاموش؛ یادداشتهای سفر به آلمان (HZ15355)

690,000 ریال
خرید

یزد در سفرنامه ها (HZ15336)

460,000 ریال
خرید

سفرنامه کرمان و بلوچستان

370,000 ریال
ناموجود