الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سفرنامه

انقلاب ۱۹۵۲ مصر به روایت دو نویسنده ایرانی، به ضمیمه کتاب: قصر فنتن بلو

1,090,000 ریال
خرید

سفرنامه مکه (دو سفرنامه از سالهای ۱۲۶۰ و ۱۲۹۹ قمری) (HZ17791)

420,000 ریال
خرید

سلوک در سالنگ خوش است (روایت سفر) (HZ17775)

400,000 ریال
خرید

سفرنامه بروجرد (رنگی) (مصور) (HZ17727)

1,250,000 ریال
خرید

سفر به سرزمین آریایی ها (سفرنامه افغانستان) (HZ17504)

670,000 ریال
خرید

افغانستان سقف جهان (تحلیلی از اوضاع سیاسی، طبیعی و انسانی)

750,000 ریال
ناموجود

جانستان کابلستان (روایت سفر به افغانستان) (HZ17482)

660,000 ریال
خرید

سفرنامه حجاز (Qq17333)

620,000 ریال
خرید

سفرنامه مأموریت سری من به وین، صوفیه، قسطنطنیه، نیش، بلگراد، آسیای صغیر

1,050,000 ریال
خرید

سفر در ایران در سالهای ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ (VOYAGE EN PERSE) (HZ17186)

7,500,000 ریال
خرید

تاریخ جدید (سفرنامۀ منشی اسماعیل به انگلستان) (اولین سفرنامۀ فارسی به انگلستان)

1,050,000 ریال
خرید

روزنامه مشاهدات فرستادگان انگلیسی به دربار ایران در سالهای ۱۸۰۱-۱۷۹۹ (A JOURNAL OF OBSERVATION) (HZ17167)

3,500,000 ریال
خرید

مشاهدات سفر از بنگال به ایران (در سالهای ۷-۱۷۸۶) (OBSERV ATIONS MADE ON A TOUR FROM BENGAL TO PERSIA IN THE YEARS 1786-7) (HZ17161)

4,800,000 ریال
خرید

سفرنامه در ایران و شرق دور (وصف زیبائیهای سرزمین، کشورداری، گیاهان پزشکی و جز آن) (مصور) (HZ17150)

11,100,000 ریال
خرید

شرح مأموریت فرستادگان پادشاه انگلستان به دربار ایران در سالهای ۱۱-۱۸۰۷ (AN ACCOUNT OF THE TRANSACTIONS OF HIS MAJESTY’S MISSION TO THE COURT OF PERSIA IN THE YEARS 1807-11) (مصور) (HZ17149)

5,600,000 ریال
خرید

مجموعه آثار (حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیرنظام همدانی)

650,000 ریال
ناموجود

سفر به ولایت عزرائیل

300,000 ریال
ناموجود

روزنامه خاطرات بصیر الملک

1,400,000 ریال
ناموجود

تحفة العالم و ذیل التحفه

800,000 ریال
ناموجود

سفرنامه های خطی فارسی (۴ جلدی) (HZ16338)

7,200,000 ریال
خرید