الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
زبان پهلوی

بررسی دستوری و محتوایی گاه ۵۱، وهو خشثره گاه (HZ18156)

550,000 ریال
خرید

بندهش کوچک (هندی) (زبان های ایرانی باستان ۹) (HZ17641)

1,650,000 ریال
خرید

واژه نامه زند – پهلوی (زبان های ایرانی باستان ۲) (HZ17640)

1,100,000 ریال
خرید

مادیگان هزار دادستان (متن پهلوی از روی دو دستنویس) (THE SOCIAL CODE OF THE PARSEES IN SASANIAN TIMES) (HZ17187)

7,500,000 ریال
خرید

زند اوستا؛ متن اوستائی و برگردانده آن به زبانهای لهستانی و فرانسه (۳ جلد در یک مجلد) (ZEND-AVESTA) (HZ17185)

9,990,000 ریال
خرید

نوشته های فارسی باستان هخامنشی (INSCRIPTIONES PALAEO-PERSICAE ACHAEMENIDARUM) (مصور) (HZ17153)

10,900,000 ریال
خرید

GLASSARY AND INDEX OF THE PAHLAVI TEXTS OF THE BOOK OF ARDA VIRAF ارداویرافنامه، متن پهلوی و توضیحات (HZ16484)

1,500,000 ریال
خرید

THE BOOK OF ARDA VIRAF. (THE PAHLAVI TEXT) (HZ16483)

1,550,000 ریال
خرید

AN OLD PAHLAVI-PAZAND GLOSSARY واژه نامۀ پهلوی – پازند (HZ16482)

1,900,000 ریال
خرید

THE FARHANG I PAHLAVIK فرهنگ پهلوی نیبرگ (HZ16477)

1,250,000 ریال
خرید

AVESTA DIE HEILIGEN SCHRIFTEN DER PARSEN (اوستا به زبان پهلوی، دو جلدی) (HZ16474)

4,500,000 ریال
خرید

فرهنگ پهلوی FARHNG I PAHLAVIK (HZ16473)

1,150,000 ریال
خرید

مینوی خرد (HZ16437)

450,000 ریال
خرید

مینوی خرد (HZ15845)

390,000 ریال
خرید

بندهش (HZ15844)

400,000 ریال
خرید

کارنامه اردشیر بابکان (با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه نامه)

480,000 ریال
ناموجود

ارداویراف نامه (ارداویراز نامه) (متن پهلوی، حرف نویسی، ترجمه متن پهلوی، واژه نامه) (HZ15584)

490,000 ریال
خرید