الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
تجارت

اسرار موفقیت (HZ15822)

450,000 ریال
خرید

أسرار النجاح (۲ جلدی) (HZ15821)

800,000 ریال
خرید

قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن با آخرین اصلاحات و زیر نویس تفسیر مواد (HZ15663)

400,000 ریال
خرید

حسابداری شرکتها (HZ15655)

750,000 ریال
خرید

آموزه های اسلامی در پیشرفت کسب و کار و تجارت (فقه و اخلاق در بازار) (HZ15652)

310,000 ریال
خرید

قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرائی آن (HZ15650)

350,000 ریال
خرید

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی ۱ (HZ15647)

250,000 ریال
خرید

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی ۳ (HZ15646)

250,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد آستان قدس رضوی (مشهد) دربارۀ قم

1,000,000 ریال 950,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)، دامغان

900,000 ریال 850,000 ریال
خرید

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی ۴ (HZ15361)

250,000 ریال
خرید

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی ۱ (HZ15360)

370,000 ریال
خرید

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی ۲ (HZ15359)

370,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد اسد الله عبدلی آشتیانی (۲ جلدی)

3,000,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد میرزا محمد کاظمینی (یزد) (۱۰ جلدی)

14,000,000 ریال 13,000,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد میرزاعبدالله‌خان تاجر آشتیانی (عطائی) (۳ جلدی)

4,600,000 ریال 4,500,000 ریال
خرید

اسناد پادریان کرملی؛ بازمانده از عصر شاه عباس صفوی (HZ13446)

650,000 ریال
خرید

مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون؛ اشتغال و توسعه؛ قسمت اول (الف-ش) (HZ12945)

630,000 ریال
خرید

تعادل عمومی بازارها (نگاهی فلسفی و روش شناختی) (HZ12850)

250,000 ریال
خرید

بازار یزد و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (HZ12755)

3,000,000 ریال
خرید