الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
ایران شناسی

اسناد دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی آران (عطاری، ندافی، علافی، خراتی)

700,000 ریال 670,000 ریال
خرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره رضا شاه پهلوی (ج ۳)

1,730,000 ریال
خرید

نامه کاشان ۱۰ (HZ19141)

400,000 ریال
خرید

کاشانه دانش (HZ19139)

1,400,000 ریال
خرید

دو سال آخر (یادداشت های روزانه سرجان کمبل نماینده انگلیس در دربار ایران) (۲ جلدی) (HZ19138)

2,250,000 ریال
خرید

ادبیات ایران و آیین شبیه خوانی (HZ19126)

900,000 ریال
خرید

اعزام محصل به خارج از کشور (در دوره قاجاریه) (HZ19125)

1,200,000 ریال
خرید

معماری ایرانی: نیارش (۲ جلدی) (HZ19123)

1,600,000 ریال
خرید

جریان شناسی فکری – فرهنگی انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصر (HZ19115)

1,050,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۴ (سال ۱۴۱۱ – ۱۴۱۰ هـ ق / ۱۳۶۹ هـ ش)

1,500,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۳ (سال ۱۴۰۸ – ۱۳۹۸ هـ ق / ۱۳۶۷ – ۱۳۵۷ هـ ش)

1,510,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۲ (سال ۱۴۱۰ – ۱۴۰۵ هـ ق / ۱۳۶۸ – ۱۳۶۳ هـ ش)

2,400,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۰ (سال ۱۳۸۶هـ ق/۱۳۴۵هـ ش)

2,550,000 ریال 2,450,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۹ (سال ۱۳۸۷هـ ق/۱۳۴۶هـ ش)

2,520,000 ریال 2,420,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۷ (سال ۱۴۰۵-۱۴۰۳ هـ ق/۱۳۶۳-۱۳۶۲هـ ش)

950,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۶ (سال ۱۴۰۶-۱۳۹۳هـ ق/۱۳۶۵-۱۳۵۲هـ ش)

4,300,000 ریال
خرید

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی (باب دوم و سوم: اسناد) (HZ19099)

1,200,000 ریال
خرید

طهرانی ها، پنجره ای به آداب و رسوم اهالی تهران قدیم (HZ19081)

250,000 ریال
خرید

آخرین سفر شاه، سرنوشت یک متحد امریکا (HZ19012)

700,000 ریال
خرید

من و خاندان پهلوی (HZ19011)

650,000 ریال
خرید