الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
صادق اشکوری

اسناد وقف‌نامه‌های نسخه‌های خطی (بازشناسی کتابخانه‌ها بر اساس وقف‌نامه‌های مخطوطات قم)

650,000 ریال
خرید

اسناد استشهادیه های خوانسار (جلد شومیز)

450,000 ریال
خرید

اسناد وقف نامه های خوانسار و فریدن (جلد شومیز)

650,000 ریال
خرید

اسنادی از تلگرافات باب مشیخت در امپراطوری عثمانی

3,500,000 ریال
خرید

دفاتر قسامی (ارثیه – ماترک) در امپراطوری عثمانی (۳ جلد)

10,500,000 ریال
خرید

دفاتر دایره محاسبه علمیه در امپراطوری عثمانی

2,500,000 ریال
خرید

اسنادی از ثبت عقد ازدواج و طلاق در امپراطوری عثمانی (۵ جلد)

21,000,000 ریال
خرید

اسناد وزرات اموال ایتام در امپراطوری عثمانی

4,500,000 ریال
خرید

اسنادی از ثبت وکالت در امپراطوری عثمانی

1,825,000 ریال
خرید

اسنادی از عرض حالها و شکايات در امپراطوری عثمانی

4,400,000 ریال
خرید

اسنادی از تشکیلات قاضی عسکری در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

13,000,000 ریال
خرید

فرمانهايی از مجموعه اسناد امپراطوری عثمانی

2,400,000 ریال
خرید

اسنادی از باب مشیخت در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

21,000,000 ریال
خرید
یادداشتهای طبی در نسخه های هند و پاک (دفتر 1 جهندیر ملتان)

یادداشتهای طبی در نسخه های هند و پاک (دفتر ۱ جهندیر ملتان)

650,000 ریال
خرید

نمایشگاه عکس هند (مصور رنگی)

2,250,000 ریال
خرید

نامه‌های تاجران ـ منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)

600,000 ریال
خرید
میراث مشترک ایران و هند در موزه نسخ خطی دکتر محفوظی

میراث مشترک ایران و هند در موزه نسخ خطی دکتر محفوظی

4,600,000 ریال
خرید

مهرهای اسناد در گنجینه کاظمینی (یزد ـ ایران)

650,000 ریال
خرید

مراسلات ـ منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)

520,000 ریال
خرید

مخطوطات و اسناد میبد (میبد ـ ایران)

600,000 ریال
خرید