الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
حسن حبیبی

نخستین مجموعه سخنرانی های مشترک (فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران شناسی) (HZ12828)

750,000 ریال
خرید

دومین مجموعه سخنرانی های مشترک (فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران شناسی) (HZ12792)

470,000 ریال
خرید

بازار یزد و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (HZ12755)

3,000,000 ریال
خرید

سرگذشت تقسیمات کشوری ایران؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (جلد ششم: کرمانشاه؛ کهگیلویه و بویر احمد گلستان؛ گیلان و مازندران) (HZ12752)

4,500,000 ریال
خرید

بازار بزرگ تبریز و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (HZ12749)

4,050,000 ریال
خرید

وصف ایران و مناطق آن در برخی از نقشه های دوره اسلامی

3,950,000 ریال
ناموجود

مساجد دیرینه سال استان تهران؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (HZ12745)

4,200,000 ریال
خرید

شهرهای ایرانشهر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (جلد ششم: ساری-سیه رود) (HZ12742)

3,400,000 ریال
خرید

شهرهای ایرانشهر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (جلد پنجم: رابر-زیرآب) (HZ12741)

3,200,000 ریال
خرید

شهرهای ایرانشهر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (جلد چهارم: خارک-دیهوک) (HZ12740)

3,500,000 ریال
خرید

شهرهای ایرانشهر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (جلد سوم: تازه آباد-حویق) (HZ12739)

3,350,000 ریال
خرید

شهرهای ایرانشهر؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (جلد دوم: باباحیدر-پیشین) (HZ12738)

3,400,000 ریال
خرید

شهرهای ایرانشهر (جلد اول: آبادان-ایواوغلی) پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (HZ12737)

3,550,000 ریال
خرید

بررسی تاریخی؛ سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس (۱۳۲۱-۱۲۲۶ ه ق)

3,200,000 ریال
ناموجود

مساجد دیرینه سال استان آذربایجان غربی؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (رنگی) (HZ12733)

2,500,000 ریال
خرید

شماری از مقبره های استان سیستان و بلوچستان؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی (شعبه سیستان و بلوچستان)

1,750,000 ریال
ناموجود
منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی

منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی

200,000 ریال
ناموجود

بحثی در سیاست علمی کشور و جایگاه فرهنگستان ها (PZ1174)

250,000 ریال
خرید