یا گفتار رستگاران (ترجمه شرح باب حادی عشر)

1,770,000 ریال

(ترجمه مطالب علامۀ حلی و فاضل مقداد در اصول دین)

موجود

توضیحات

مؤسسۀ مطبوعاتی علامه ـ قم، 1403هـ.ق

توضیحات تکمیلی

وزن 110 گرم