کودک و نوجوان (فصلنامه نقد کتاب، شماره 2 ـ 1)

1,630,000 ریال

راه های رسیدن به همه اهداف فرهنگی از مسیر کتاب کودک می گذرد / گفت و گو با محمد علی شعاعی
رویکرد دوباره ادبیات کودک معاصر به کتاب های مذهبی / شکوه رضاعلی
داستان های تمثیلی و روایت های روزگار ما / بهاره مهرجویی
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتاب های مصور / مسعود مجاوری آگاه
اولین کتاب های نظری ادبیات کودک در ایران / سید علی کاشفی
با آثار و گفتاری از جعفر ابراهیمی ، ابراهیم حسن بیگی ، محمود حکیمی ، سوسن طاقدیس و…

موجود

کد محصول : HZ14210
نام محصول : کودک و نوجوان (فصلنامه نقد کتاب، شماره 2 ـ 1)

توضیحات

سال اول، بهار و تابستان 1393

توضیحات تکمیلی

وزن 470 گرم