تخفیف!

کتاب آرایی نسخه های هنری دوره قاجار (با استناد به نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران)

9,900,000 ریال

در این تحقیق پس از ارائه مباحث علمی و نظری پیرامون آرایه و تذهیب در نسخ هنری دوره قاجار، نمونه هايي از۸۰ نسخه خطي نفيس هنری دورة قاجار موجود در مخزن کتابخانه ملی انتخاب شده و تصاویری رنگین از صفحات مذهب و آرایه دار در بخش های مختلف نسخه ها ( همچون اوراق بدرقه، اوراق افتتاح، اوراق میانی و صفحه اختتام) همراه با اطلاعات کامل نسخه شناسی آنها معرفي شده است.

موجود

کد محصول : -
نام محصول : کتاب آرایی نسخه های هنری دوره قاجار (با استناد به نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران)
نویسنده :
سایر پدید آورندگان :

توضیحات

مباحث کتاب دریک مقدمه، سه فصل و خاتمه به شرح زیر تنظیم و تدوین شده است:
فصل اول: مبانی نظری و علمی پیرامون کتاب آرایی و ویژگی های تذهیب در دوره قاجار؛ مشتمل بر ۹ مبحث و ارائه سیزده تصویراست که از جمله آن مباحث: ویژگی آرایه ها در صفحات آغازین نسخه های نفیس و انواع آرایه ها و رمز و راز آنها می باشد.
فصل دوم: تزئینات درون متن در نسخه های نفیس دوره قاجار؛ مشتمل بر یافته های مرتبط باتزئینات و آرایه ها در اوراق مختلف نسخه های نفیس قاجار (اوراق اولیه، اوراق میانی و صفحه اختتام) که از ۹ جدول و ۲۹ تصویر استفاده شده است. در بخش ارائه تصاویر منتخب از تزئینات و آرایه ها در اوراق مختلف نسخه های نفیس مورد مطالعه، ۹۱ تصویر همراه با ارائه اطلاعات کامل نسخه شناسی از آنها گنجانده شده است.
فصل سوم: تزئینات و آرایه های برون متن در نسخه های نفیس دوره قاجار؛ مشتمل بر مبانی نظری( در تبیین انواع جلدها در نسخه های نفیس دوره قاجار) و یافته های مرتبط با جلدهای نسخه های منتخب با ارائه ۴ جدول و ۲۵ تصویر از جلدهای نسخه های مورد مطالعه می باشد.
این کتاب، به لحاظ دربرداشتن مباحث علمی مرتبط با تزئینات و آرایه ها درنسخه های نفیس دوره قاجار و ارائه یافته های پژوهشی بدست آمده از انجام تحقیقات میدانی و پیمایشی روی ۸۰ نسخه نفیس و متنوع به لحاظ موضوعی( قرآن ها و ادعیه، کتاب های ادبی و دیوان شاعران و کتاب های علمی) از دوره قاجار، منبع و مأخذ خوبی برای نسخه پژوهان و هنرپژوهان می باشد. مضاف بر آنکه ارائه تصاوير متعدد رنگی از نواحی مختلف نسخه هاي آرايه دار، همراه با تبیین و توصیف ويژگي آرايه های كتب خطي هنري مورد مطالعه، امكان تطبيق انواع آرايه ها در كنار يكديگر و امكان بررسي و تحقيق براي پژوهشگران در آرايه هاي دوره قاجار را فراهم می آورد؛ علاوه بر آنکه این کتاب، منبع خوبی برای آموزش نحوه معرفی و ارائه فهرست توصیفی نسخه های خطی نفیس می باشد.
این كتاب بمنزلة اوراقی زرين در دفتر معرفی هنر و دانش ايرانيان است و قابل استفاده برای دانش پژوهان و پژوهشگران در زمينه های هنر، آرايه ها و تذهيب ها و نسخه شناسی كتب خطی می باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 2065 گرم