همیشه بهار

1,500,000 ریال

بازخوانی متون کهن برای اقتباس در فیلم کوتاه
به انتخاب: عزیزالله حمید نژاد، پوران درخشنده، حمید دهقان پور، علیرضا گلپایگانی، مهدی محقق ابراهیم مختاری، سهیلا نجم

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 290 گرم