تخفیف!

نظیره های مضمونی در شعر پارسی (سه جلدی)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مضمونهای مشترك در ادب منظوم فارسی فراوان است. مولف این مضمونها را كه برآیند اندیشه ها، باورها و آموزش های ایران اسلامی است بر اساس صدها دیوان و تذكرۀ چاپی و مخطوط در طی 15 سال گرد آورده است. شمار شاعران پارسی گوی بالغ بر 2170 تن از سدۀ چهارم تا عصر حاضر باشد در 54 فصل، 265 باب و 1348 مضمون. كتاب در 3 جلد رحلی تدوین شده و افزون بر مصرعها، تك بیت یا دوبیتی ها مشتمل بر پانوشت های تئضیحی، و گاهی معادلهای عربی و انگلیسی ضرب دارای مقدمه ای مفصل و فهارس فنی مناسب.

توضیحات

کتاب نظیره های مضمونی در شعر پارسی، جُنگی از اشعار ناب یافت شده در لابلای اوراق دفاتر اشعار و تذکره های شاعران فارسی زبان، از اعصار گذشته تا روزگار ماست.
به قلم راست نیاید که دهم شرح و بیان صاحب ذوق بداند که چه معنا دارد
مؤلف، استاد احمد میرزنده دل، علاوه بر آنکه تحصیل کردۀ امریکا بوده و اکنون، مترجم رسمی زبان انگلیسی است، در کارنامۀ تألیفی خود چندین اثر ادبی دارد که (قضا در نظم پارسی) و (تذکره شعرای شطرنج) از نمونه های فاخر است که پیشتر بچاپ رسیده است.
اطلاعات تکميلی (کلیک کنید)

توضیحات تکمیلی

وزن 4500 گرم