ناشران دور النشر 1

500,000 ریال

موجود

توضیحات

ویژه نامه اجلاس بین االمللی ناشران جهان اسلام

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

با تعامل ناشران جهان اسلام، شاهد رشد و تعالی صنعت نشر خواهیم بود

دبیر کل اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام

می خواهیم ناشران جهان اسلام را با هم آشنا کنیم