مرجع نشر ایران (1388)

4,500,000 ریال

ناشران ، کاغذ فروشی ها

لیتوگرافی ها ، چاپخانه ها ، صحافی ها

صحافی ها ، کتاب فروشی ها

مراکز پخش ، تصویر گران

طراحان گرافیک

ناشران الکترونیک

نمایندگان ناشران خارجی

موجود

کد محصول : W19273
نام محصول : مرجع نشر ایران (1388)
انتشارات :

توضیحات تکمیلی

وزن 1580 گرم