قطعه خط ثلث؛ همیشه ناظر: الم یعلم بأن الله یری (آیۀ قرآنی)

3,890,000 ریال

قطعه خط ثلث، آیۀ قرآنی: الم یعلم بأن الله یری:
اشاره ای محاسبه گرانه به انسان و خلوتش: آیا نمیداند که خداوند – در همه حال – او را نظاره گر است؟!!
خطاط: معاصر (عبدالحمید صباغی)
(همراه با تذهیب با زمینه مطلا، بدون قاب)

ناموجود

کد محصول : 060
نام محصول : قطعه خط ثلث؛ همیشه ناظر: الم یعلم بأن الله یری (آیۀ قرآنی)
موضوع : کلکسیون ,