تخفیف!

فهرست نسخه های خطی مدرسۀ مصطفی خان سورتیج، ساری

1,650,000 ریال

مسجد و مدرسه مصطفی خان، در دورۀ قاجاریه با ملحقات و موقوفات پیرامون آن، بعد از مسجد جامع ساری، به عنوان بزرگترین مسجد در مرکز شهر ساخته شد و از بدو تأسیس از اهمیت خاصی نزد اهالی محله و شهر برخوردار بوده است.
فهرست حاضر، معرفی تفصیلی نسخه های خطی این مدرسه است، که از سوی مجمع ذخائر اسلامی عکسبرداری دیجیتال شده، سپس آقای حافظیان بابلی فهرست آن را نگاشته و اکنون به فروست معرفی میراث مخطوط منتشر میشود.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (107)
مسجد و مدرسه مصطفی خان، در دورۀ قاجاریه با ملحقات و موقوفات پیرامون آن، بعد از مسجد جامع ساری، به عنوان بزرگترین مسجد در مرکز شهر ساخته شد و از بدو تأسیس از اهمیت خاصی نزد اهالی محله و شهر برخوردار بوده است.
دکتر منوچهر ستوده مشاهدات خود را در بازدید از این بنا اینگونه توصیف می¬نماید:
«مدرسه و مسجد حاج مصطفی خان در محله عباس خانی چهارراه برق. طرف قبلی آن مسجد است با ایوانی در وسط و بقیه بنا مدرسه است و چهارده حجره طلبه نشین دارد. قسمت برجسته وسط حیات تختی است به بلندی نیم متر از سطح زمین که محلّ خواندن نماز در دوران گرماست . . .».
مدرسۀ مذکور در زمان تصویر برداری نسخه¬های خطیِ آن در سال ۱۳۸۶ ش، از سوی مجمع ذخائر اسلامی، به سرپرستی سید صادق حسینی اشکوری، در وضعیت سابق خود باقی بوده و یکی از حجرات آن به نگهداری کتابهای خطی، چاپ سنگی داشت، و در حال حاضر با داشتن ۱۱۰ طلبه و ۲۰ مدرّس زیر نظر هیئت امناء از مقدّمات تا پایه دهم تدریس می¬شود و ریاست عالیه آن با حجة الاسلام والمسلمین سیّد احمد شفیعی – دام عزه – است.