فصلنامه کتاب، دوره دوازدهم، 48

1,500,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد خوزستان / ایران کاشانی زاده
چالش های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم … / رحمت الله فتاحی
کتابخانه های دیجیتالی / یعقوب نوروزی و مهدی علیپور
نقش فناوری اطلاعات در وضعیت شغلی کتابداران کتابخانه های فنی مهندسی تهران / سودابه نوذری

موجود

کد محصول : HZ14101
نام محصول : فصلنامه کتاب، دوره دوازدهم، 48

توضیحات

دوره دوازدهم، شماره چهارم
زمستان 1380

توضیحات تکمیلی

وزن 240 گرم