فصلنامه کتاب، (دوره یازدهم) 44

1,450,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
بررسی امکانات موجود گروه های کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های ایران … / آتش جعفرنژاد
مقایسه گرایش موضعی مقالات کتابداری و اطلاع رسانی ایران و پایگاه اطلاعاتی ایزا …/ احمد یوسفی
بررسی چگونگی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی و فعالیت های پژوهشی ../ زهیر حیاتی و فاطمه تصویری
بررسی شیوه های ارزشیابی منابع در آرشیوهای دیداری و شنیداری …/ محبوبه مهریزی
مدیریت مشارکتی و کاربرد آن در کتابخانه / نجلا حریری

موجود

کد محصول : HZ14106
نام محصول : فصلنامه کتاب، (دوره یازدهم) 44

توضیحات

دوره یازدهم، شماره چهارم
زمستان 1379

توضیحات تکمیلی

وزن 240 گرم