فصلنامه کتاب، دوره یازدهم، 43

1,460,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
جایگاه اطلاع رسانی در آستانه هزاره سوم/ کاظم موسوی بجنوردی
ضرورت تبیین بهره وری در فعالبت های کتابداری و اطلاع رسانی / عباس حری
بررسی وضعیت کتاب های ترجمه شده کودکان …/ خدیجه ابراهیمی
بررسی وضعیت استناد در مدخل های اعلام جغرافیایی لغت نامه دهخدا / زهرا ربیع زاده
روابط درون رشته ای و بین رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی …/ حمیدرضا جمالی

موجود

کد محصول : HZ14100
نام محصول : فصلنامه کتاب، دوره یازدهم، 43

توضیحات

دورۀ یازدهم، شماۀ سوم
پاییز 1379

توضیحات تکمیلی

وزن 240 گرم