فصلنامه کتاب، 35 ـ 36

1,610,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
الذریعه و طبقات دایرة المعارف های بزرگ شیعه / محمد علی حق شناس ـ تحلیل استنادی / دکتر فریده عصاره ـ آموزش استفاده از کتابخانه های دانشگاهی / دکتر زاهد بیگدلی
موزه های مجازی و شبکه جهانی وب / کیوان کوشا – ساختمان و طراحی کتابخانه های پزشکی / افسانه پورحمزه و لیلا سودبخش – وسایل و تجهیزات کتابخانه ها/ ناهید مرتضوی

موجود

کد محصول : HZ14128
نام محصول : فصلنامه کتاب، 35 ـ 36

توضیحات

دوره نهم، شماره سوم و چهارم
پاییز و زمستان 1377

 

توضیحات تکمیلی

وزن 250 گرم