فصلنامه کتاب، دوره اول، 2 ـ 3 ـ 4

1,720,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتاب و کتابت در قرینه تمدن / وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن / کتابخانه اسکندریه / کتاب و کتابت در ایران باستان
کتابخانه، اطلاعات، اقتصاد / دیسک فشرده: رسانه ای جدید در امر اطلاع رسانی / کشورهای رو به رشد و فنون اطلاع رسانی / برنامه ریزی و مدیریت در تهیه ابزار کتابشناختی

موجود

کد محصول : HZ14099
نام محصول : فصلنامه کتاب، دوره اول، 2 ـ 3 ـ 4

توضیحات

دوره اول، شماره 2 ـ 4
تابستان و پاییز و زمستان 1369

توضیحات تکمیلی

وزن 420 گرم