فصلنامه کتاب، دوره هشتم، (شماره 3)

1,470,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
جوان مسلمان، رسانه، و موج چهارم / دکتر عباس حری ـ کتابخانه ملی استرالیا / دکتر زاهد بگدلی ـ مالکیت معنوی در عصر الکترونیک/ دکتر سعید رضائی شریف آبادی
واکنش کودکان 4 تا  ساله نسبت به کتاب های تصویری / زهره فایینی ـ نخستین کلاس آموزش کتابداری در ایران / سید فرید قاسمی
نیازهای اعضای هیأت علمی به منابع اطلاعاتی در دانشگاه های علوم پزشکی / میترا قیاسی

موجود

کد محصول : HZ14103
نام محصول : فصلنامه کتاب، دوره هشتم، (شماره 3)

توضیحات

دوره هشتم، شماره 3
پاییز 1376

توضیحات تکمیلی

وزن 270 گرم