فصلنامه کتاب، شماره 1 ـ 4

2,000,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
در این شماره می خوانیم : کتاب و کتابت در اسلام / انتقال اطلاعات / تدوین سرعنوان های موضوعی پزشکی فارسی / سر عنوان های موضوعی کتابخانه کنگره: آیا قتل از روی ترحم راه حل است؟
مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه / بررسی میزان سازگاری موضوعها و عنوان ها در کتابهای فارسی
فعالیتهای علمی و پژوهشی کتابداران در تاجیکستان / پنجاه و هفتمین کنفرانس ایفلا و هیجدهمین اجلاس روسای کتابخانه های ملی

موجود

کد محصول : HZ14125
نام محصول : فصلنامه کتاب، شماره 1 ـ 4

توضیحات

دورۀ دوم شماره اول ـ چهارم
بهار تا زمستان 1370

توضیحات تکمیلی

وزن 490 گرم