فصلنامه کتاب، دوره چهارم، شماره 2

1,370,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه، اطلاع و معنا / انجمن تخصصی کتابداران: ساختار و اهداف / فهرستهای مشترک و نظام بین المللی اطلاعات پیایندها / ترجمه منتشر شده از حکایات لافونتن از عصر قاجار

موجود

کد محصول : HZ14098
نام محصول : فصلنامه کتاب، دوره چهارم، شماره 2

توضیحات

دورۀ چهارم، تابستان 1372

توضیحات تکمیلی

وزن 240 گرم