فصلنامه کتاب، دوره نهم، شماره 1

1,450,000 ریال

نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتابت در ایران پیش از اسلام / دکتر سعید عریان ـ تاثیر فن آوری اطلاعات بر آموزش کتابداری، با توجه به …/ دکتر زهیر حیاتی ـ ملاحظاتی در باب رده بندی دهدهی دیویی و … / محمود حقیقی
بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی و … / علی مزیانی ـ آشنایی با مجلات کتابداری ایران / شیفته سلطانی ـ بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطلاعاتی در طرح های تحقیقاتی … / فردین کولائیان ـ کتابداران قرن بیست و یکم / هیلان علی اکبر زاده

موجود

کد محصول : HZ14124
نام محصول : فصلنامه کتاب، دوره نهم، شماره 1

توضیحات

دوره نهم، شهار 1377

توضیحات تکمیلی

وزن 230 گرم