فصلنامه پیام بهارستان، شماره 17

2,400,000 ریال

فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون
با آثاری از: محمد حسین بهنام فر، کاظم استادی، رحیم نیکبخت، صمد اسماعیل زاده، صدیقه رسولیان، لیلا عباسی، حسین احمد زاده، علی جعفری، عیوض هوشیار، زینب قنبری زاده، محسن جعفری مذهب، کیوان آقا محسنی، یوسف بیگ باباپور، محمد حسین رفیعی، علی محمد پشت دار، شادی یگانه دوست، مظهر ادوای، حسین بهنام، زهرا اسحاقی، معصومه اختیاری و فهیمه نخعی

موجود

توضیحات

دوره دوم، سال پنجم
پاییز 1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1050 گرم