مجموعه مقالات نقد و بررسی متون (فصلنامه آینه میراث، «ضمیمه 36»)

1,620,000 ریال

دو فصلنامه ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی / دوره جدید سال دوازدهم / مجموعه مقالات نقد و بررسی متون
راضیه آبادیان، سعید لیان، مرتضی رزاق پور، امین مجلی زاده، جلال شقایق، مسعود معتمدی، سید هادی میرآقایی، عبدالله ولی پور

موجود

کد محصول : HZ14228
نام محصول : مجموعه مقالات نقد و بررسی متون (فصلنامه آینه میراث، «ضمیمه 36»)

توضیحات

دورۀ جدید، سال دوازهم، ضمیمۀ شماره 36، سال 1393

توضیحات تکمیلی

وزن 390 گرم