فصلنامه آینه میراث، ضمیمۀ شماره 35 (جستارهایی درباره عرفات العاشقین)

1,250,000 ریال

دو فصلنامه ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی
جستارهایی درباره عرفات العاشقین
با مقالاتی از: محمدرضا ایوبی مهریزی، نفیسه ایرانی، مسعود جعفری جزء، عاطفه خدایی، سعید شفیعیون، اکبر نحوی

موجود

کد محصول : HZ14275
نام محصول : فصلنامه آینه میراث، ضمیمۀ شماره 35 (جستارهایی درباره عرفات العاشقین)

توضیحات

دورۀ جدید، سال دوازدهم، 1393

توضیحات تکمیلی

وزن 235 گرم