فارسی 2 یازدهم

720,000 ریال

ویژه دانش آموزان یازدهم و کنکور سراسری

شرح و معنی تمام بیت ها و نثرهای کتاب درسی و بررسی آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی

همراه با پاسخ تشریحی کارگاه متن پژوهی

پرسش های چهار گزینه ای درس به درس همراه با پاسخ تشریخی

وزن: 865 گرم

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 865 گرم