تخفیف!

سفینه شاه همدان (۲ جلدی)

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نسخه برگردان مجموعه خطی آثار میرسید علی همدانی در کتابخانه شهید علی پاشا، استانبول، ترکیه
این کتاب، دربردارندۀ مجموعه ای از کاملترین کتابها و رساله های عرفانی میرسید علی همدانی، مشتمل بر 37 عنوان است که در کتابخانه شهید علی پاشا استانبول (به شمارۀ 2794) نگهداری میشود. کاتب نسخه عبداللطیف قلندر سبزواری است، و کتابت این نسخه را در طول سه سال انجام داده، و سال 901 هجری آن را پایان داده است. کتابت مجموعه را کاتب در جوار بارگاه امام رضا علیه السلام در مشهد انجام داده است. این مجموعه کهن ترین مجموعه شناخته شده از آثار میرسید علی بشمار می آید.
افزون بر اصل کتاب به صورت نسخه برگردان، دو کوشندۀ این اثر، سید رضا باقریان موحد و دکتر محمد سوری نیز، با مقدمه ای مفصل در شرح احوال میرسید علی، و کتابشناسیِ رساله های این مجموعه، پنج نمایه نیز بر آن افزوده اند تا کار پژوهش را هموارتر سازد: آیات، احادیث، اعلام، اشعار فارسی و اشعار عربی.
آقای حاتم عصار زاده که مدیر آثارخانۀ مزار میرسید علی است، نیز مقدمه ای با عنوان (محبوبیت میرسید علی همدانی در خطلان) افزوده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 2445 گرم