راهنمای نگارش فیلم نامه ی سینمایی انیمیشن

1,500,000 ریال

نقشه ی راه نویسنده
شیوه ی نگارش یک فیلم نامه ی انیمیشن

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 480 گرم