تخفیف!

دفاتر دایره محاسبه علمیه در امپراطوری عثمانی

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بر اساس اسناد موجود در آرشیو عثمانی – استانبول، ترکیه

توضیحات تکمیلی

وزن 200 گرم