تخفیف!

خودگریز

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

خودگریز

(داستان/خاطرات – فارسی)
داستانی بر پایۀ خاطراتِ گردآورنده، از جنوب کرمان تا آنچه از مردمان و اهل فکر و سیاست دیده، با چاشنی طنز و فکاهه، و با قلمی خواندنی.

توضیحات

داستانی بر پایۀ خاطرات گردآورنده از جنوب کرمان تا آنچه از مردمان و اهل فکر و سیاست دیده، با چاشنی طنز و فکاهه
فهرست مطالب آن، همراه با صفحات کتاب، بدین ترتیب است:
طفل صحرا، خوش نشینِ گردباد ۱۱
طلوع، درتلاقیِ نازِ خزان ونخوتِ دِی ۱۹
کیسکان ۲۳
زمستان و برف ۳۱
جشن سَدِه ۴۱
آغل گوسفندها ۴۷
کارناوال نفت ۵۱
مدرسه ۶۰
فرار از مدرسه ۷۹
نقطۀ عطف ۸۵
یک لا قبائی و خواب در قصررؤیای طلایی ۹۹
فضل الله زاهدی ۹۹
منزل پدر بزرگ ۱۰۵
بابا بیگی ۱۲۱
بهار در کیسکان ۱۲۷
تَقِرسِه ۱۳۵
آغاز فصل درو… ۱۵۹
کولیان یراق ساز ۱۶۹
عیش و بذل ۱۷۱
گردو تکانی ۱۸۷
الله دادو ۱۹۱
قرّاءِ سبعه( قاریان هفتگانه) ۲۰۹
حاج عبدالرحیم ۲۱۱
حاجی حسین جان ۲۱۵
حاجی میر علی ۲۲۱
شب نشینی ۲۲۵
کرمان درمانی ۲۴۷
شیرزاد ۲۵۳
نخستین جنگ میکروبی علیه اشرار و دزدان ۲۶۱
ادوارد براون؛ “چگونه در کرمان، تریاکی شدم” ۲۶۵
انجمن اردی بهشت ۲۷۵
مار گیران عالم ۲۸۷
زبر، زبر، کل. زبر، زبر، کل ۲۸۹
مار در آستین ۲۹۳
گذری به گرمسیرات ۳۰۷
خاک دامن گیر ۳۲۱
تَفَرُجِ صُنع ۳۳۷
حسین آقای رشتی ۳۳۹
وُرَیده، وُرَیده جان، بیا اینجا! ۳۵۵
اما چگونه من دو زیست شدم؟! ۳۶۱
گذر به سر منزل مقصود ۳۸۱
ارتقاء رتبه ۳۹۳
ملکیان ۴۱۱