تخفیف!

تلگرافنامۀ خوزستان/مجموعه دکتر بهزادی (تک رنگ)

6,350,000 ریال

مجموعه‌ی حاضر در برگیرنده‌ی بازنویسی، تشریح و توضیحِ بیش از سیصد تلگراف و رونوشت از مجموع مخابراتی است که میان اشخاص مختلف با امیرتومان حاجی عبدالله خان قراگوزلوی همدانی ملقب به سردار اکرم و امیر نظام و ساعد السلطنه، نگارش و ارسال گردیده است. بخش اعظمِ این گزارشات و اخبار، مربوط به دورانِ زمامداری او بر خوزستان به سالهای 1314 تا 1323 قمری است. در بسیاری از این تلگرافها، مخاطب یا شخصِ سردار اکرم است یا رونوشت و گفتگوهای دیگران برای اطلاع او نگارش و ارسال شده است. برخی مربوط به امور دیوانی و دولتی و تعدادی نیز به مکاتبات شخصی و خصوصی او درباره املاک و مستغلات می‌پردازند. در میان انبوهِ این اسنادِ ارزشمند که به نظر می‌رسد بخش اعظمی از آنها برای نخستین بار است که منتشر می‌شود، عرایض، تظلم‌نامه‌ها، درخواستهای عمومی و خصوصی بسیاری دیده می‌شود که از منظرِ پژوهش بر این دوران و به خصوص روابط اجتماعی و سیاسی ایالت خوزستان، حائز اهمیت بسیاری هستند. امید است با مطالعه‌ی این اسناد، بتوان سیمایی جدید از وقایع مناطق غربی و جنوبِ غربی کشور در دوران نزدیک به مشروطیت را نشان داد.

توضیحات

مجموعه تلگرافات خوزستان، از زمان حکومت امیرتومان حاجی عبدالله خان قراگوزلو، ساعد السلطنه، سردار اکرم و امیرنظام از مجموعه شخصی دکتر محمدرضا بهزادی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است.
به کوشش و اهتمام محمدرضا بهزادی، فاطمه دانش‌شکیب و مائده خیرآبادی ؛ ویراستار احد رستگارفرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 950 گرم