تخفیف!

بررسی‌ نسخه‌های خطی اسلامی در چین

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

بررسی‌نامۀ نسخه‌های خطی اسلامی در چین تألیف دکترمظفر بختیار، بخشی از مجموعۀ چهار جلدی World Survey of Islamic Manuscripts به زبان انگلیسی است که در لندن انتشار یافته است‌‌.
طبق این بررسی‌‌، نسخه‌های خطی موجود در چین مشتمل بر ترجمه‌های قدیمی قرآن مجید‌، متون مختلف نظم و نثر ادبیات فارسی و عرفانی که بعضی از آنها از نسخه‌های نفیس و منحصر به فرد فارسی به شمار می‌آید‌، فرهنگ‌های لغت و کتاب‌های مستقل دستور زبان و آموزش فارسی‌، همچنین کتاب‌های نجوم و پزشکی و متفرقه‌‌ می باشد.
از آنجا که که سرزمین چین نیز یکی ازجایگاه‌های مهم و قابل توجه نسخه‌های خطی فارسی در جهان است‌‌ وجود متن‌ها و نسخه‌های متعدد فارسی در چین‌‌، علاوه بر ارزش‌های خاص خود‌‌، هم از لحاظ کتاب‌‌‌‌‌شناسی و هم به اعتبار آثار و میراث‌های فرهنگی و علمی‌‌، نشان‌دهندۀ قلمرو گستردۀ زبان فارسی در بخش پهناوری از جهان قدیم تا گذشته‌‌ای نه چندان دور است.

توضیحات

“بررسی‌ نسخه‌های خطی اسلامی در چین” تألیف دکترمظفر بختیار، بخشی از مجموعۀ چهار جلدی World Survey of Islamic Manuscripts به زبان انگلیسی است که در لندن انتشار یافته است‌‌.