اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 9)

1,680,000 ریال

خسران نقد نشدن برخی آثار / تعامل اطلاعاتی انسان / مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی / گزارشگری برای روزنامه نگاران / جهانی شدن اخبار
فلسفه ارتباطات / رویکرد آینده پژوهی به سیاست گذاری / گرافیک خبری و اطلاع رسانی / چالش های مدیریت رسانه ها در ایران

موجود

کد محصول : HZ14226
نام محصول : اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 9)

توضیحات

سال سوم، بهار 1395

توضیحات تکمیلی

وزن 450 گرم