اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 10)

1,620,000 ریال

طبقه بندی و توسعه علوم / ارزیابی فناوری های کتابخانه ای / تجربه های یک پژوهشگر ایرانی:نقد کتاب در حسرتفهم درست / رسانه های اروپایی: کدام ساختار، کدام سیاست و کدام هویت؟! / نقدی بر کتاب روان شناسی خبر / مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست / از خواندن رهایی نداریم / ضرورت توجه به سواد رسانه ای در ایران امروز

موجود

کد محصول : HZ14227
نام محصول : اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 10)

توضیحات

سال سوم، تابستان 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 380 گرم